Obs Westerkim
Openbare Basisschool Westerkim
Waar persoonlijke aandacht de norm is
Vermeerstraat 1 | 5102 DC Dongen |    0162 - 31 38 36

Vakanties


Het vakantierooster 2018 - 2019 is als volgt:

Herfstvakantie 12 t/m 21 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 1 maart 2020
Goede Vrijdag/Pasen
10 april t/m 13 april 2020
Meivakantie 18 april t/m 5 mei 2020
 Hemelvaart 16 t/m 24 mei 2020
Zomervakantie  10 juli t/m 23 augustus 2020


Stichting Bravoo