Obs Westerkim
Openbare Basisschool Westerkim
Waar persoonlijke aandacht de norm is
Vermeerstraat 1 | 5102 DC Dongen |    0162 - 31 38 36

Wat staat er in de ouderkalender?


Wat staat er in de ouderkalender?
  • De ouderkalender is een praktisch boek waarin u de volgende informatie kunt vinden:
  • De schooltijden
  • De vakanties en vrije dagen
  • De groepsverdeling (welke juf of meester heeft welke groep)
  • Mailadressen van leerkrachten, interne begeleider en directie
  • Adresgegevens Ouder Vereniging (OV), Medezeggenschapsraad (MR), overblijf, buitenschoolse opvang en het bestuur Bravoo.
  • Kalender met alle data voor vieringen, nieuwsbrieven enz.
Mocht u na het lezen van deze kalender nog vragen hebben, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind of de directeur, Petra van Bergeijk.

Via deze link kunt u de ouderkalender van onze school downloaden (in PDF-format):

Ouderkalender 2018-2019

Stichting Bravoo