Obs Westerkim
Openbare Basisschool Westerkim
Waar persoonlijke aandacht de norm is
Vermeerstraat 1 | 5102 DC Dongen |    0162 - 31 38 36

Het belang van ouderbetrokkenheid


Het belang van ouderbetrokkenheid

Waarom is het van groot belang dat u betrokken bent bij de school?

  • Leerlingen voelen zich beter op hun gemak als u een goed contact heeft met school, als u weet wat er dagelijks met de kinderen wordt gedaan.
  • Kinderen presteren beter wanneer ouders en school goed met elkaar samenwerken.


U kunt van ons verwachten dat we voor al uw vragen klaarstaan.

Hoe kijken wij tegen ouderbetrokkenheid aan?
Als ouders:

  • met hun kind praten over de school en hoe het gaat
  • (soms) samen schoolwerk te maken
  • regelmatig op school te zijn en werk te bekijken
  • deelnemen aan activiteiten in school zoals bijvoorbeeld hulp bij excursies, overblijven, groepsactiviteiten, festiviteiten etc.
  • regelmatig gesprekken te hebben met de leerkracht van hun kind

Als u positief bent over de school en vertrouwen heeft in de school, zal dat uw kind helpen! En bent u even wat minder tevreden? Praat erover met de leerkracht, IB-er of directie dan kunnen we er samen voor zorgen dat het weer beter gaat. Op school hebben we het motto: ‘We praten met elkaar en niet over elkaar’.Stichting Bravoo