Obs Westerkim
Openbare Basisschool Westerkim
Waar persoonlijke aandacht de norm is
Vermeerstraat 1 | 5102 DC Dongen |    0162 - 31 38 36

De medezeggenschapsraad: MR


“De MR vertegenwoordigt de ouders en leerkrachten richting de directie en het bestuur van de school.”

De MR bestaat uit twee ouders en twee teamleden. Ieder lid zit voor een periode van drie jaar in de MR. De MR komt zes keer per jaar bij elkaar om te praten over de vorderingen op school het over beleid dat op school wordt gevoerd. De MR-vergaderingen zijn openbaar.  U vindt de notulen van deze vergaderingen onderaan deze pagina.

De MR heeft twee soorten bevoegdheden:
  1. Instemmingsrecht: de MR wordt gevraagd goedkeuring te geven
  2. Adviesrecht: de MR wordt gevraagd advies te geven
De MR heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht over de schoolgids, het schoolplan, het schoolreglement, de klachtenregeling en regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Adviesrecht heeft de MR onder andere over het lesrooster en de organisatie van de school.


Samenstelling van de MR


Op onze school bestaat de huidige MR uit 4 leden.

Namens de oudergeleding hebben zitting:
 
Marc Quirijnen
Vader van Jasmijn in groep 7.
 
Marlies Tresoor
Moeder van Ilse in groep 7.
   
Namens het personeel hebben zitting:

Roos Kosse
Leerkracht groep 7
  
Margret Balentien
Leerkracht groep 7

Via de MR kunt u dus uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen. Ook kunt u de MR–leden altijd aanspreken over bovengenoemde zaken. Dit kan ook via de e-mail: mr.westerkim@stichtingbravoo.nl  of het persoonlijke mailadres van een van de leerkrachten.

De MR heeft een Handboek opgesteld met meer informatie. U kunt dit handboek hier downloaden.

Notulen MR-vergaderingen:
Jaarverslag 2018-2019

Notulen 4 juni 2019


Notulen 19 maart 2019


Notulen 27 november 2018


Notulen 18 september 2018

Jaarverslag 2017-2018


Notulen 4 april 2018

Notulen 14 december 2017


Notulen 11 oktober 2017

Notulen 10 juli 2017

Notulen 8 mei 2017

Notulen 14 maart 2017Stichting Bravoo