Obs Westerkim
Openbare Basisschool Westerkim
Waar persoonlijke aandacht de norm is
Vermeerstraat 1 | 5102 DC Dongen |    0162 - 31 38 36

Gymrooster


Om het tijdverlies door omkleden en het naar de gymzaal lopen te beperken, geven we dit schooljaar één gymles van 1½ uur per week.

maandag,10.00 - 11.30 uur
groep 3-4
woensdag, 10.15 - 11.45 uur
groep 5-7
woensdag, 08.30 - 10.00 uur
groep 6
 maandag 08.30 - 10.00 uur
 groep 8Stichting Bravoo