Obs Westerkim
Openbare Basisschool Westerkim
Waar persoonlijke aandacht de norm is
Vermeerstraat 1 | 5102 DC Dongen |    0162 - 31 38 36

Groepsouders


Groepsouders

Iedere groep heeft één of twee groepsouders. Deze groepsouder fungeert als contactpersoon tussen OV, de teamleden en de ouders van de betreffende groep.

De groepsouder ondersteunt de OV van Westerkim en de teamleden bij de organisatie van activiteiten op school (bijv. Sinterklaas, Kerstviering, schoolreis, spelletjesdag, enz.). De verschillende activiteitencommissies geven per groep aan welke assistentie zij van de groepsouder verwachten.

Als je groepsouder bent, hoeft u het echt niet allemaal zelf te doen! U zorgt er voor dat er genoeg hulpouders zijn om bij de uitvoering van de betreffende activiteit te ondersteunen.

Per groep kan het verschillend zijn wat de groepsouder gevraagd wordt om te doen. De groepsouder mag ook zelf een initiatief bedenken voor de eigen groep of voor de school. Alles in goed overleg met andere ouders, de OV en/of de teamleden.
Meer informatie is verkrijgbaar bij de secretaris van de OV.


De groepsouders voor dit jaar zijn nog niet bekend. Zodra we meer weten, worden deze ouders op deze pagina vermeld.

Stichting Bravoo