Obs Westerkim
Openbare Basisschool Westerkim
Waar persoonlijke aandacht de norm is
Vermeerstraat 1 | 5102 DC Dongen |    0162 - 31 38 36

BVL


OBS Westerkim speelt op ‘SEEF’ en heeft daarom
het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL)
 


Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Er zijn BVL-criteria ontwikkeld waarmee we kunnen werken om de kwaliteit van de verkeersveiligheid goed te krijgen.
Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk.

Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl.Stichting Bravoo