Obs Westerkim
Openbare Basisschool Westerkim
Waar persoonlijke aandacht de norm is
Vermeerstraat 1 | 5102 DC Dongen |    0162 - 31 38 36

AVG en Privacy


Op bovenschools niveau heeft onze school beleid opgesteld in verband met de Privacywet (AVG). U kunt alle informatie hierover vinden op de volgende link: https://www.stichtingbravoo.nl/beleid/privacyStichting Bravoo